IS2011187001 Máfur frá Kjarri

DEKVOORWAARDEN

• Bij de aanmelding van de merrie moet een kopie van een geldig afstammingsbewijs worden overgelegd.

• De merrie moet vrij zijn van besmettelijke ziekten en uit een ziektevrij bestand komen. Bij aankomst dient uit een geldig entingsbewijs te blijken dat de merrie niet langer dan 6 maanden voordien is ingeënt tegen influenza en tetanus.

• Zij dient tussen de één en drie weken voordien te zijn ontwormd.

• De merrie wordt onbeslagen aangeleverd.

• Merries worden alleen ter dekking toegelaten indien er bij aflevering een negatieve uitslag van een uterus onderzoek voorgelegd kan worden welke niet ouder is dan 21 dagen. Uitgezonderd hiervan zijn, in bepaalde gevallen, zogende merries (gaarne vooraf overleggen).

• In geval van ziekte of verwonding wordt zo nodig en ter beoordeling van de hengstenhouder of iemand namens hem, op kosten van de merriehouder, de dierenarts geraadpleegd. De merriehouder wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De hengstenhouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel aan merries en bijlopende veulens.

• De hengstenhouder behoudt zich het recht voor om de hengst uit de dekdienst terug te trekken als gevolg van medische problemen.

• Het dekgeld bedraagt vanaf € 800,=* per merrie inclusief 19% MwST (BTW) en is verschuldigd als de merrie drachtig is.

• Bij aanmelding van de merrie zal de merriehouder een bedrag van € 225 voldoen als aanbetaling/commitment fee. Dit bedrag zal bij afrekening worden verrekend met het verschuldigde dekgeld c.a. Mocht de hengstenhouder om onverschillig welke reden in 2021 niet in staat zijn om Máfur frá Kjarri aan de merriehouder ter dekking aan te bieden, dan zal 80% het bedrag van de aanbetaling/commitment fee aan de merriehouder worden gerestitueerd. Als de merriehouder afziet van dekking van de merrie door Máfur frá Kjarri zal het bedrag niet worden gerestitueerd. De merriehouder kan desgewenst wel een andere merrie ter dekking door Máfur frá Kjarri aanbieden of een andere hengst kiezen. Als de merrie onverhoopt niet drachtig wordt, zal het bedrag van de aanbetaling niet worden gerestitueerd maar worden beschouwd als vergoeding voor de geleverde werkzaamheden.

• Vanwege de beperkte ruimtelijke mogelijkheden kan een beperkt aantal merries worden geaccepteerd. Het doen van de aanbetaling/commitment fee geeft recht op acceptatie voor een dekking. Het weidegeld bedraagt € 4,00 per merrie per dag.

• De kosten van de dierenarts zullen aanvullend in rekening worden gebracht. Dit zal, in zijn algemeenheid, bestaan uit de kosten voor een of meerdere drachtigheidscans indien gewenst. Voor eventuele aanvullende veterinaire begeleiding (en kosten) zal vooraf overleg plaatsvinden met de merriehouder.

• Het dek- en weidegeld dient tezamen met de overige kosten contant te worden afgerekend bij het ophalen van de merrie dan wel voordien per bank te zijn voldaan op de bankrekening van de hengstenhouder onder nummer NL25ABNA0543100588 t.n.v. R. Jansema te Lingen (Ems).

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Robert Jansema (06-38190004 of reiterhofbramsche@hotmail.com) *hierop is een korting van 10% van toepassing wanneer de merrie FIZO boven de 8.00 is gekeurd en/of de aanmelding (incl. fee) gedaan is voor 01-02-2021 en/of de merriehouder meldt 2 of meer merries aan